Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Erling Kvig

Erling Kvig

Erling Kvig er psykologspesialist ved Nordlandssykehuset, Enhet for psykoser, og phd-student ved Universitetet i Tromsø. Hans interesseområde er fenomenologisk psykopatologi, og særlig bruk av EASE sjekklisten for vurdering av selvforstyrrelser ved schizofreni. I phd arbeidet «Varighet av ubehandlet psykose og behandlingsveier i Nordland», ser han på årsaker til forsinkelse i psykosebehandling

< Tilbake