Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Erik Nordberg

Erik Nordberg

Erik Nordberg er kommunalsjef i Helse og Velferd, Skien Kommune. Nordberg tiltrådte som kommunalsjef i 2018 og kommer fra stillingen som leder av fagområdet Spesialiserte Tjenester i samme kommunalområde. Fagområdet har ansvar for mange av tjenestetilbudene til mennesker med rus og/eller psykiske lidelser, herunder akutte tjenester, heldøgns tjenester, fengselshelsetjenesten, samt ulike dag og aktivitetstilbud. Kommunalområdet etablerer denne våren et selvstendig tjenestetilbud innenfor psykisk helse og dette gjøres i nært samarbeid med rustjenestene. Felles for begge tjenestetilbudene er et fokus på livsmestring.

Fra 2011-2015 var Nordberg ansatt ved Høgskolen i Telemark/Universitetet i Sør-Øst Norge som administrasjonssjef ved fakultet for Helse og Sosialvitenskap.

Nordberg er utdannet Statsviter fra Universitetet i Oslo, samt at han har utdanning og erfaring fra Forsvaret.

< Tilbake