Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Erik Kroppan

Erik Kroppan

Erik Kroppan er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber som systemrådgiver ved avdeling Brøset. Han har ansvar for kvalitetssystemet og koordinerer implementering og utvikling av RSA sine kompetanseområder START, Brøsetmodellen, Sikkerhetsarbeid og § 167. Leverte våren 2014 master i psykisk helsearbeid med tittel "Strukturert risikohåndtering i forbindelse med psykiatrisk sykepleie og miljøterapeutisk arbeid med basis i START".

< Tilbake