Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Egil W. Martinsen

Egil W. Martinsen

Han er spesialist i psykiatri og leder FoU-avdelingen ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Han er også professor ved Universitetet i Oslo. Nytten av fysisk aktivitet ved psykiske lidelser og kognitiv atferdsterapi har vært hans faglige hjertebarn.

< Tilbake