Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Cesilie Bjørvik

Cesilie Bjørvik

Cesilie Bjørvik er spesialergoterapeut og har jobbet ved ergoterapiavdelingen på  Brøset RSA siden 2007. Hun har tidligere jobbet i Prosjekt Bostedløse i Os kommune, og ved Sanderud sykehus som ergoterapeut. 

< Tilbake