Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Bente Sundbye

Psykiatrisk sykepleier med flere ulike videreutdanninger som ViVo I, II og III, helse- og sosialadministrasjon, forebyggende selvmordsarbeid og veiledning.

Arbeidet i psykisk helsevern siden 1985. Har vært ansatt som sykepleier på Regional sikkerhetsavdeling siden januar 1990, og er i dag ansatt som sykepleiefaglig rådgiver. Fra i høst jobber hun i 50 % ved Kompetansesenteret for sikkerhets, fengsels-, og rettspsykiatri.

Har drevet med veiledning i ulike fengsler og sikkerhetsavdelinger, og har blant annet veiledet på i Ila i ca ti år.

Over gjennomsnittet opptatt av tema vold og aggresjon, og har i mange år drevet med undervisning rundt forståelse, kommunikasjon og håndtering av aggresjon / vold.

Avslutter nå masterstudie i vold og traumer ved Universitetet i Oslo.

< Tilbake