Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Aslak Syse

Aslak Syse

Aslak Syse er professor i juss ved Universitetet i Oslo, emeritus fra 2016. Syse var i 1971-1991 lege i Finnmark, og var i flere år overlege i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Han har vært leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda her i landet og for Institutt for offentlig rett. Fra 2013 har han vært Norges medlem av Europarådets Commission against Racism and Intolerance. Han forskning er innenfor menneskerettigheter, velferdsrett og helserett

< Tilbake