Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Anne Lill Ørbeck

Anne Lill Ørbeck

Anne Lill Ørbeck er klinisk nevropsykolog og jobber på Regional sikkerhetsseksjon - Oslo universitetssykehus HF. I tillegg har hun en undervisningsstilling på Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra fagfeltet og har tidligere jobbet på bl.a. lokal sikkerhetsavdeling i Vestre Viken og i Ringerike fengsel.

< Tilbake