Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Forelesere 2017

Foto av  Kari Henriksen

 Kari Henriksen

 Kari Henriksen er politiker fra Arbeiderpartiet. Hun har vært statssekretær og Arbeiderpartiets førstekandidat på stortinget. Henriksen er psykiatrisk sykepleier, vært leder i rusbehandlingsklinikk v/SSHF og har en mastergrad i folkehelse.

Foto av  Øyvind Grimestad

 Øyvind Grimestad

 Øyvind Grimestad er sikkerhetssjef ved Sørlandet sykehus HF.

Foto av Eivind Kristensen

Eivind Kristensen

Eivind Kristensen er krimjournalist i Fædrelandsvennen.

Foto av Jan Roger Olsen

Jan Roger Olsen

 Jan Roger Olsen er direktør ved Sørlandet sykehus HF.

Foto av Linda Gröning

Linda Gröning

Linda Grøning er professor ved Det juridiske fakultet, UiB med forskningsfokus i strafferett. Hun ble Juris Dr. i Lund 2008 og har deretter publisert en rekke artikler og bøker. Gröning er prosjektleder for prosjektet “Strafferettssystemets funksjonalitet” og leder forskergruppen i strafferett og straffeprosessrett ved Det Juridiske fakultet i Bergen. Hun satt i Regjeringens tilregnelighetsutvalg som jobbet med skyld, tilregnelighet og rettspsykiatri.

Foto av Pål Grøndahl

Pål Grøndahl

Pål Grøndahl er psykologspesialist (2001) med Ph.d. (2010). Han er seniorforsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, UiO. Han har fungert som rettspsykiatrisk sakkyndig siste 17 år. Publisert en rekke vitenskapelige artikler nasjonalt og internasjonalt. Han er debattant, skribent, foreleser og ekspertkommentator knyttet til sakkyndighet, rettspsykiatri, ekspertise og beslutningsteori. Medredaktør av boken: «Rettspsykiatriske beretninger. Om sakkyndighet og menneskeskjebner» (2015).

Foto av Paul Leer-Salvesen

Paul Leer-Salvesen

Paul Leer-Salvesen har bakgrunn som fengselsprest, forfatter, voldsforsker og er professor i etikk ved UiA. Han har en dr philos i kriminologi og har skrevet bøker om skyld, soning, tilgivelse og forsoning. Siste bok Voldens ansikter(2014) en dialog med Yngve Hammerlin. Leer-Salvesen satt i Regjeringens tilregnelighetsutvalg som jobbet med skyld, tilregnelighet og rettspsykiatri.

Foto av Per Ivar Støle

Per Ivar Støle

Per Ivar Støle har erfaringskunnskap både som pasient og som psykiatrisk sykepleier. I mange år har han vært fast ansatt ved psykiatrisk akuttmottak ved Sørlandet sykehus. Han vil i samtale med sin kollega og tidligere behandler Mariann Stadler, dele sine erfaringer fra pasientrollen til fast ansettelse som sykepleier.

Foto av Radiojam

Radiojam

Radiojam startet i 1999 og er et av Norges mest brukte festband. En av Norges beste vokalister, et tight komp og et enormt repertoire som gjør at Radiojam treffer et bredere publikum enn de aller fleste. Du kan få rock, pop, disco og country, alt etter hva som er best for akkurat din fest. Med flere hundre gamle og nye partyhits innøvd leser de stemningen i salen eller på dansegulvet og velger ut den musikalske veien deretter. Radiojam fungerer litt som en DJ, men gir deg i tillegg energien og stemningen kun et ekte band kan levere. De har også vært bandet til kjente artister som Morten Harket, Magnus Grønneberg og Jahn Teigen. 15 års erfaring som festunderholdere

Foto av Randi Rosenqvist

Randi Rosenqvist

Spesialist i psykiatri, og har arbeidet i Helsedirektoratet, ved Ullevål sykehus, Lovisenberg sykehus og Gaustad sykehus. Rosenqvist har arbeidet med rettspsykiatri i mer enn 30 år. Hun var leder i Den rettsmedisinske kommisjon 2003 – 2009, varamedlem/medlem av samme kommisjonen siden 1983. Hun har arbeidet de siste ti årene som seniorrådgiver/psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Hun er i dag også ansatt i bistilling ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Hun har etablert kurs i både rettspsykiatri og fengselspsykiatri. Hun har vært involvert i noen av de tyngste sakene i landet, blant annet med Breivik- saken. I 2017 ble hun utnevnt til St. Olavs Orden-Kommandør. Hun fikk utmerkelsen for sitt framragende samfunns-gavnlige virke.

Foto av Rune Andersen

Rune Andersen

Rune Andersen er skuespiller, humorist og standup-komiker. Andersen var på 1980-tallet med i det lokale sommerrevylivet i Kristiansand i Tangakavalerene. Fra 1994 ble han med i radioprogrammet “Hallo i Uken”, videre har han medvirket i Løgnaslaget med Per Inge Torkelsen og “Tusenårsrevyen” med Are Kalvø på Det norske teatret. I 2004 og 2005 var han aktuell med forestillingen “Hurra for Andersen!” som besøkte de fleste større byer i Norge. Under Komiprisen 2005 vant forestillingen klassen beste forestilling - scene, mens Andersen selv vant klassen beste mannlige artist, revy og komedie. Andersen har opptrådt flere ganger på norsk TV, blant annet i humorprogrammet «Egentlig» som gikk på NRK fra 1993-97.

Foto av Svein Atle Skålevåg

Svein Atle Skålevåg

Svein Atle Skålevåg er førsteamanuensis i vitenskapshistorie ved UiB og har i en årrekke forsket på ulike sider av psykiatriens historie. De siste årene har han særlig vært opptatt av rettspsykiatriens historie, og forholdet mellom juss og psykiatri. Han ga i 2016 ut boka Utilregnelighet. En historie om rett og medisin.

Foto av Synne Sørheim

Synne Sørheim

Synne Sørheim er overlege i psykiatri og erfaren rettspsykiater. Sørheim har vært leder og nestleder i den rettsmedisinske kommisjon.

Foto av Tine Dommerud

Tine Dommerud

Tine Dommerud er helsereporter og har ansvar for helsestoffet i Afteposten. Hun har tidligere vært nyhetsredaktør i Dagens Medisin, journalist i Budstikka og i Legeforeningen.

Foto av Tore Buer Christensen

Tore Buer Christensen

Tore Buer Christensen er overlege ved akuttenhet i Arendal. Han er også forsker med tilknytning til forskningsgruppen ved avdeling for personlighetspsykiatri, UiO.

Foto av Trond Skjæveland

Trond Skjæveland

Trond Skjæveland er psykologspesialist og metodeansvarlig for FACT DPS Solvang som har ansvar for oppfølging av om lag 250 pasienter med psykoselidelser i 4 kommuner. Han er ansvarlig for gjennomføring av behandlingsdommen til 6 pasienter som er under dom på overføring til tvungen psykiatrisk behandling. Erfaring i 12 år fra Psykisk helsevern for voksne (Sykehus og FACT –DPS), herunder ansvarlig for planlegging og senere drift av «Sterkavdeling». Om lag 10 år med ansvar for oppstart og drift av metoder for behandling av atferdsvanskelig Ungdom (MultiSystemisk Terapi) og om lag 10 års erfaring fra terapeut og lederstillinger i Barne- og ungdomspsykiatrien.

Foto av Vegard Ø. Haaland

Vegard Ø. Haaland

Vegard Ø. Haaland er utdannet psykolog fra Christian-Albrechts universitet i Kiel, og har en PhD-grad fra Universitet i Oslo. Han er spesialist i klinisk psykologi og har arbeidet med behandling av psykoselidelser, sikkerhetspsykiatri og akuttpsykiatri. Han er nå ansatt som avdelingsleder ved Psykiatrisk sykehusavdeling ved Sørlandet sykehus. Han er også førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo hvor han er knyttet til Forskningsgruppe for klinisk nevrovitenskap. For tiden er han konstituert direktør, Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus.